Mariestads trädgårdsförening

Mariestads trädgårdsförening

Avgående styrelsemedlemmar

ÅrsmötePosted by Gullan Sun, March 01, 2015 21:46:51

Vid årsmötet den 5 februari 2015, avtackades ovanstående medlemmar för ett gott och långt deltagande i trädgårdsföreningens styrelse.